Declaracions íntegres de la regidora Sònia Tena, en relació a les reclamacions de la Plataforma Aturem la Contaminació

El Govern municipal comparteix la preocupació d’aquesta plataforma en relació a Befesa i Ascable? Si és així, hi ha dades que ens permetin avaluar de manera objectiva quin és el problema que suposen des del punt de vista de les emissions que emeten? Hi ha d’altres empreses que també preocupin al Govern pels mateixos motius?

L’Ajuntament de les Franqueses treballa per garantir el benestar de tota la ciutadania. Aquesta és la màxima premissa. És important mantenir en actiu el sector econòmic del municipi, però sempre vetllem perquè les empreses que s’estableixen en els nostres polígons compleixin totes les normatives establertes i vigents en cada moment.

És cert que tenim constància de queixes referents als sorolls al polígon industrial del Pla de Llerona i és per aquest motiu que fa temps que estem treballant per resoldre aquest tema. Hem dut a terme sonometries i hem tingut converses amb les empreses perquè, tot i que els resultats de les proves no determinin que emeten més soroll del permès, puguem dur a terme accions per reduir l’impacte acústic i, per tant, les molèsties que pugui ocasionar.

L’Ajuntament de les Franqueses vol actuar amb la màxima transparència i rigor. De fet, aquest mateix mes de gener s’ha posat en marxa la comissió per reduir l’impacte del soroll produït per les indústries del polígon industrial Pla de Llerona. Una taula de treball que compta amb la presència de Lluís Gallardo, advocat de l’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica, que aportarà una visió experta sobre aquest afer.

Quines són les competències de l’Ajuntament pel que fa a la lluita contra la contaminació? Quines mesures s’han pres o està previst prendre per fer front, de manera particular, a la contaminació acústica?

Els temes vinculats amb el soroll són de competència municipal i, per tant, de l’Ajuntament de les Franqueses. Des de l’àrea d’Activitats es treballa per garantir que totes les empreses estiguin dins dels marges permesos i compleixin la legalitat. Durant l’any 2020 s’han dut a terme dues sonometries, que s’han encarregat des del mateix Ajuntament, però també s’ha requerit a les empreses tota la documentació que acrediti que realment estan dins dels paràmetres establerts.

Com dèiem abans, ja hem començat a treballar en la comissió per reduir l’impacte del soroll al polígon industrial al Pla de Llerona i comptem amb l’assessorament d’experts en el tema per tal de garantir màxima eficàcia i transparència.

El Govern municipal ha parlat amb aquestes empreses sobre les demandes d’aquests veïns? Quina ha estat la resposta?

Sí, sí. El govern s’ha posat en contacte amb les empreses d’on hi ha hagut queixes de soroll. Hi ha hagut casos en què ja s’ha solucionat perquè, tot i estar dins de la legalitat, s’ha canviat maquinària per reduir l’impacte acústic. Altres casos mereixen un estudi més acurat per la complexitat de l’activitat, però cal dir que sempre hem trobat col·laboració  per part de totes les empreses que s’han visitat. Tenen la intenció de posar de la seva part per erradicar les molèsties que puguin provocar a la ciutadania.

L’Ajuntament podria eventualment sancionar aquestes empreses? En quines circumstàncies?

L’Ajuntament de les Franqueses només podria sancionar a una empresa per no complir la normativa referent al soroll. Només podríem actuar si les seves emissions sobrepassessin els límits establerts i encara no ens hem trobat en aquesta casuística.

Recentment s’ha creat una comissió per fer seguiment de la contaminació acústica. Quines seran les funcions d’aquesta comissió?

Els objectius de la comissió per reduir l’impacte del soroll produït per les indústries del polígon industrial Pla de Llerona seran els següents:

  • Promoure el benestar, la qualitat de vida i la protecció de la salut al municipi.
  • Iniciar converses amb les empreses del polígon generadores de contaminació acústica.
  • Establir un règim d’intervenció administrativa constant per reduir els sorolls i les vibració en aquella zona.
  • La comissió també serà l’encarregada de posar en comú la documentació i les propostes aportades pels integrants i de fer el seguiment i l’avaluació de les propostes fetes.

El compromís d’aquesta comissió és buscar possibles propostes o solucions, mitjançant el debat, que puguin complementar la feina que ja s’està portant a terme des de l’àrea d’Activitats.

La primera sessió s’ha dut a terme aquest mes de gener. En un termini de dos mesos, com a màxim, es convocarà la propera comissió per exposar les accions portades a terme, així com continuar el debat per recollir propostes que ajudin a minimitzar l’impacte del soroll i l’afectació dels veïns.

Les actes de la comissió s’enviaran per correu electrònic als participants i també es penjaran a www.lesfranqueses.cat.

Per participar en les taules de treball per reduir l’impacte acústic del polígon industrial del polígon industrial de Llerona cal posar-se en contacte amb participacio@lesfranqueses.cat o trucar al 938 616 221.