Declaracions íntegres de la Plataforma Aturem la Contaminació

Què us ha portat a la creació d’aquesta Plataforma?

El cansament de veïns que portem molts anys queixant-nos a l’Ajuntament pel soroll, contaminació i altres molèsties que produeix l’empresa Befesa als habitatges més propers. Hi ha diverses zones del municipi que hi ha queixes similars però molts veïns han acabat frustrats aguantant les molèsties. En el cas de les indústries Befesa i Ascable del polígon de Llerona, els darrers mesos la situació ha empitjorat, i per això actualment estem prioritzant aquests casos. Vam veure imprescindible crear una plataforma ciutadana per recollir aquestes situacions, documentar-nos i crear estratègies perquè les administracions públiques competents (Ajuntament i Generalitat) resolguin aquesta problemàtica.

Qui la integra? I qui s’hi pot afegir?

És una plataforma oberta a qualsevol veí o veïna que estigui afectat per les molèsties d’indústries o que vulgui col·laborar-hi. La constitució formal de la plataforma va dur-la a terme una desena de veïns però hi ha un grup molt més nombrós que hi està donant suport. És una problemàtica de salut pública, el soroll i la pudor afecten més directament uns veïns, però la contaminació atmosfèrica afecta àmpliament tot el municipi i els municipis propers.

Tothom que vulgui afegir-s’hi serà benvingut, s’hi pot implicar de moltes formes: donant a conèixer la situació, preparant accions, col·laborant econòmicament, fent recerca d’informació, recollint signatures…

Quin són els problemes que denuncieu? Considereu que suposen un risc seriós per a la ciutadania? Per quins motius?

Ara per ara ens centrem en els dos problemes que tenim focalitzats:

  1. La contaminació acústica: és força perceptible sobretot a les nits des dels habitatges més propers a les indústries i des d’habitatges menys propers però en zones més elevades (ja que el soroll es sol propagar de baix a dalt). Malauradament, ja tenim informes mèdics de persones del municipi que dictaminen els danys greus a la salut d’algunes persones. Alhora molt trist, perquè durant anys el consistori no ha donat cap mena de suport a la població
  2. La contaminació atmosfèrica: és la més perillosa… va fent, lentament, però la respira tothom. Sabem què estem realment respirant? Sabem com afecta el nostre medi natural? Sabem quines partícules s’estan emetent i en quina proporció? Algú ho està controlant realment?

Que la contaminació (al nivell que sigui) afecta la salut de les persones està demostrat i és molt greu. Cal exigir a les administracions que assumeixin les responsabilitats que els pertoca, han de fer un control acurat de les emissions d’aquestes indústries i exigir que es respectin els límits legals els 365 dies a l’any. Ja n’hi ha prou de trampes amb les xifres i d’excuses de mal pagador.

Motius? El soroll és un agent contaminant i afecta (com hem dit) totes les persones sense distinció. Una exposició continuada al soroll comporta una repercussió a nivell fisiològic i psicològic que disminueix la qualitat de vida de les persones que ho pateixen. Estem parlant de: pèrdua de capacitat auditiva, alteració del ritme cardíac i de la respiració, repercussió en el sistema endocrí i nerviós, alteració del son, cansament, irritabilitat, mal de cap, nàusees… i fins i tot hi ha casos que ha afectat la salut mental provocant ansietat i incrementant el neguit i l’estrès.

La contaminació atmosfèrica, depenent de quines partícules s’emeten i en quina concentració, l’afectació també és prou diversa i contrastada, ja que provoca efectes perjudicials a la salut de les persones a curt/llarg termini. Està comprovat que incrementa les malalties respiratòries (asma, pneumònia…) i cardiovasculars, incrementa el risc de càncer de pulmó, produeix afectació al desenvolupament neurològic dels nens, efectes negatius sobre la fertilitat, l’embaràs i el desenvolupament dels nadons, etc.

Quines dades destacaríeu per subratllar aquest problema?

A dia d’avui, deixant informes publicats a part, destaquem:

  1. Diversos Informes mèdics del veïnat que acrediten l’afectació sobre la salut.
  2. Fa més de 20 anys que alguns veïns exposen queixes sobre Befesa al Consell de Poble de Llerona
  3. La Inoperància de l’Ajuntament davant d’aquestes queixes de fa tants anys i, especialment, l’agreujament dels darrers mesos causat per l’increment de la producció de les indústries i el treball continu durant la nit.

La contaminació que denuncieu està vinculada fonamentalment a algunes empreses? O també afecta a d’altres tipus de contaminació?

Sí, tal com hem comentat, la nostra prioritat són les queixes agreujades els darrers mesos provinents de les empreses del polígon del pla de Llerona, concretament parlem de Befesa i Ascable. Tot i això, tenim identificats altres focus de queixes en altres zones del municipi causats per altres empreses.

Alhora, la contaminació ambiental i el menys teniment del medi en el que vivim no depèn del tipus d’indústria, depèn de les mesures que s’adoptin per tal de ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient. Denunciem el soroll i la qualitat de l’aire però també ens afecten els residus abocats al subsòl, la contaminació lumínica, la contaminació odorífera. La molèstia del soroll és evident perquè t’impacta constantment però veure peixos panxa enlaire és conseqüència d’uns abocaments no s’haurien d’haver produït. Totes les contaminacions afecten precisament perquè són contaminacions tant si les olores, les respires, les menges o les sents.

Quines mesures considereu que caldria prendre per resoldre aquests problemes? Per què no s’han adoptat fins ara?

La primera mesura és reconèixer que existeix el problema. Com no s’ha reconegut

no s’han adoptat mesures

Conseqüentment, a fi de resoldre aquests problemes, cal exigir a les administracions que assumeixin les seves responsabilitats enfront de les molèsties i les afectacions sobre la salut. Els ajuntaments tenen la competència sobre la contaminació acústica, i per tant, cal que realitzin mesures continuades. Per ara, només han fet mesures molt puntuals i tècnicament deficients. La Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat ha de fer el control sobre les emissions de fums contaminants, un control que fins ara ha sigut insuficient. L’Ajuntament s’ha excusat en la Generalitat sense prendre partit per defensar la salut dels seus veïns, posant per davant altres interessos i sense atendre l’obligació de respondre com a administració de primera instància.

L’Ajuntament no ha fet passes fins que no s’ha trobat un grup de veïns organitzats. Li agrada jugar al «qui dia passa, any empeny».

Quina ha estat la resposta que heu aconseguit per part de l’Ajuntament?

Resposta efectiva cap ni una. S’han fet reunions que no s’han materialitzat en res. Lamentablement, a dia d’avui, estem força decebuts de l’Ajuntament. No sembla que hi tinguin gaire interès real..

Posem exemples: La sonometria encarregada a la diputació que s’havia de fer els dies de Nadal no s’ha fet. La comissió per reduir l’impacte del soroll de les indústries del Pla de Llerona no s’ha constituït. L’estació de mesurament de l’aire que s’ha demanat a la Diputació ha estat denegada, argumentant (segons l’equip de govern) que el resultat de l’informe de fa uns anys no era negatiu i que per tant no convenia. Diguem-ho tot, a la diputació l’equip de govern els hi ha obviat que durant aquests anys certes indústries han augmentat producció i ampliat instal·lacions. Que el lector valori quina ha estat la resposta fins a dia d’avui!

Malgrat tot, nosaltres insistim: tenim un objectiu a assolir i seguirem lluitant perquè sigui efectiu, amb administracions o sense. Únicament ha proposat comissions i reunions que no acaben de tenir intenció real de buscar solucions efectives ni exigir responsabilitat a les indústries

Quines accions us plantegeu de cara al futur.

Hem estat fent una recollida de signatures per avalar les nostres queixes i accions per donar-nos a conèixer. Tenim diverses accions sobre la taula que anirem concretant, però podem avançar que, paral·lelament, estem recopilant informació per denunciar la situació a les diferents instàncies. Segons la voluntat i predisposició de l’Ajuntament, poden o podran ser d’una magnitud o una altra. I seguirem ferms fins el final.

La gent ja coneix la plataforma Aturem la contaminació . Ara, mica en mica, anem sensibilitzant els ciutadans, denunciarem a carrer, estem implicant els municipis veïns, ens estem carregant d’ arguments que demostren la deixadesa dels darrers anys, estem sumant informes mèdics dels nostres conciutadans i buscant assessorament legal per començar a emprendre accions. La plataforma neix amb la voluntat de vetllar per la salut de tots, això vol dir vetllar pel futur, per tant, no pararem!