Diabetis: l’amic que conviu amb nosaltres

La diabetis és una malaltia en la qual els nivells de glucosa (sucre) en sang i en orina estan molt alts, degut a una disminució de la secreció d’insulina o una deficiència de la seva acció. Per tal de millorar les xifres de glucosa és imprescindible no menjar productes que continguin sucres d’absorció ràpida, com pastissos, brioxeria, begudes ensucrades… en definitiva, tots aquells aliments que puguin portar sucre en la seva composició. Cal destacar també la necessitat de controlar la quantitat d’alguns aliments com ara els hidrats de carboni (fècules o farines), que en metabolitzar-se també fan augmentar les xifres de sucre de forma lenta. Pel que fa a les fruites, riques en fructosa (sucre de la fruita) s’aconsella prendre un màxim de tres peces mitjanes al dia i controlar la quantitat d’aquelles que són més dolces, com el plàtan. La resta d’aliments poden ser incorporats a la nostra alimentació amb normalitat, tenint en compte que no hi hagi un altre problema de salut que els desaconselli.

La diabetis és una malaltia crònica en augment dins la nostra població. Són moltes les persones que en diagnosticar-los una diabetis s’espanten, tenen por, i acostumen a negar la malaltia traient-li importància. Prendre consciència del nostre problema de salut i saber afrontar els canvis d’estils de vida necessaris ens ajudarà a envellir amb una millor qualitat de vida.

Per altra banda, establir bons hàbits alimentaris i d’activitat física (la pràctica d’activitat física contribueix a cremar sucres) és fonamental per conviure i aliar-se amb la malaltia. L’objectiu és aconseguir un bon control metabòlic per prevenir possibles complicacions.

Aliar-se amb la seva malaltia és una assegurança de vida.

Ana Calonge Vallejo

Diplomada Infermeria