L’anorèxia i la bulímia

L’anorèxia i la bulímia no són una opció escollida conscientment, sinó un problema de salut. En la majoria de casos no existeix una consciència clara de malaltia, sobretot en els seus inicis. Es tracta d’una condició que provoca un profund sofriment, tant per a la persona afectada com per als seus familiars. En el seu origen hi intervenen factors de tipus biològic, psicològic i social,  i requereixen del seguiment d’un professional sanitari.

Dr. Ramon Velayos

Metge especialista en medicina familiar i comunitària