Punts Liles: recurs adequat o “postureig”?  

Cada cop més, els ajuntaments instal·len Punts Liles per les festes majors. Sembla una moda, però la idea esdevé de les associacions feministes per generar espais més segurs. 

Espais de sensibilització per a tota la població i atenció de les violències masclistes, sobretot a l’oci nocturn. L’atenció, actualment, arriba des de tècniques especialitzades. Les Franqueses contracta l’empresa C17 en alguna festa major del municipi.  

Ara bé, com a professional de Punts Liles, he observat que cal reforçar més el protocol d’actuació i la coordinació amb els diferents agents implicats, i penso que l’actuació s’ha de centrar més en altres espais diürns, com els mercats, i arribar a més públic. La intervenció és a curt termini; el patriarcat requereix un canvi estructural que va més enllà.  

Els Punts generen un impacte positiu: les administracions estableixen una posició de tolerància zero enfront de les violències que influeix en la població, les dones manifestem que ens sentim més segures i els reconeixem com a un suport i es creen debats amb homes que busquen ampliar mirades.  

 

Laura Moreno Martínez  

Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social