Juan Antonio Corchado recorre els carrers del municipi amb els i les membres de l’agrupació socialista per tal d’escoltar els veïns i veïnes. 

Fruit d’aquesta feina han sorgit més de 120 propostes que han fet els ciutadans i les ciutadanes, i que des del PSC valorem molt positivament. Volem agrair a tots els veïns i veïnes la seva col·laboració. Escoltar tothom és imprescindible per millorar les Franqueses.  

Les propostes les classifiquem en tres grans eixos. El primer, perquè ningú quedi enrere, amb temes d’ocupació, d’inclusió, d’igualtat i de justícia social, on també s’inclou tot allò que té a veure amb les entitats, associacions i la cohesió social. El segon, unes Franqueses més segura, neta i saludable, se centra en la qualitat de vida al municipi, millorant la vigilància, la seguretat i també el manteniment de la via pública; entre d’altres, també s’inclouen en aquest apartat totes les mesures que fan referència a la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Finalment, un tercer eix centrat en les connexions per aconseguir que el municipi estigui més ben connectat, ja sigui entre les diferents zones que hi ha dins el terme municipal o les connexions amb els municipis veïns.  

PSC Les Franqueses