les franqueses en xifres: Quina posició ocupa les Franqueses en el rànquing català de creació de generació de residus? 

Cada dia produïm més escombraries, o com a mínim això és el que indiquen les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Al llarg de les darreres dècades aquesta xifra ha oscil·lat notablement. L’any 2001 cada franquesí generava 1,8 quilos de brossa al dia. I tanmateix aquesta dada es va anar reduint fins a arribar a situar-se al voltant del quilo l’any 2013. Des d’aleshores, però, la tendència ha canviat, de manera que l’any 2020 el volum de brossa generat per cada habitant es situà prop del quilo i quart. 

A nivell comarcal, hi ha 8 municipis que són capaços de generar menys escombraries diàriament. Destaca particularment Sant Esteve de Palautordera, on cada habitant tan sols genera poc més de 900 grams de brossa al dia. En canvi, a l’extrem contrari hi ha Vallromanes; la xifra en aquesta població arriba a 2,2 quilos i en uns nivells molt semblants s’hi situen Gualba, Vallromanes i Riells.  

En la comparativa amb la resta de Catalunya, les Franqueses es situa en la part mitja-alta de la taula. D’un total de 947 municipis, els ciutadans de la nostra població són el número 282 entre els que menys residus generen. Queda, per tant, molt marge per millorar. Caldria analitzar, en tot cas, quins són els factors que influeixen en la variabilitat d’aquestes dades. Segur que l’estructura urbana hi té a veure. És probable que generin més escombraries aquells municipis amb habitatges més grans -sovint amb jardí- i població més dispersa, que aquells de caire més concentrat. I de ben segur que també hi influeixen els mètodes de recollida d’escombraries que s’empren a cada municipi. 

Globalment les Franqueses produeix cada any més de 9.000 tones de residus. Una xifra en la qual no hi estan incloses les escombraries d’origen industrial. I és que, alerta!, perquè el nostre municipi va generar l’any 2020 més de 70.000 tones de residus industrials. El primer de tota la comarca i el quart de tota Catalunya. I això que aquest any la xifra es veié reduïda en gairebé un 15 % respecte de l’any anterior a causa dels efectes de la pandèmia.