Comunitats energètiques locals, sobirania a l’abast

La Comissió Europea defineix les comunitats energètiques com entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, controlada pels socis, i que tenen com a finalitat primordial proporcionar beneficis ambientals, econòmics o socials a l’entorn local. És, doncs, una nova manera de generar, usar i gestionar l’energia localment mitjançant la cooperació de diferents agents per crear un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu. Poden ser socis d’una comunitat energètica les persones físiques, les pimes o les autoritats locals, incloent els municipis.

La reducció de les emissions de CO2 d’aquí al 2050, quan hem d’haver substituït completament les fonts no renovables i contaminants per fonts renovables (solar, eòlica, biomassa o geotèrmica), és responsabilitat de tothom: sectors productius, agents polítics, socials i econòmics, ciutadania i administració pública a tots els nivells. L’administració local no es pot desentendre de la seva responsabilitat i ha d’actuar en l’àmbit de les seves competències. Impulsar comunitats energètiques està al seu abast, com ho demostren diverses experiències al nostre país, com ara les de Sant Pere de Torelló o Caldes de Montbui.

A més, les comunitats energètiques permeten deixar de dependre de les grans elèctriques, guanyar sobirania i democratitzar el sistema energètic. Són, doncs, una oportunitat per posar l’energia en mans de la gent.

Maria Forns

Regidora de SAL-CUP