Quin poble volem?

La urbanització de l’anomenat Sector C al Sot del Pla de Corró d’Amunt està en marxa, ja que els propietaris han dipositat la garantia requerida per l’Ajuntament de les Franqueses. 

Des de Salvem Corró d’Amunt ens hi hem oposat fermament, demanant aturar i repensar quin poble volem amb la participació dels veïns.

L’equip de govern ens ha dit que treballarà per tal que no es construeixin els edificis en alçada, un dels punts que més rebuig genera a Corró d’Amunt, que no entén que no es respecti la seva identitat de poble rural.

Des d’aquí volem donar arguments per tal que puguin aturar la construcció dels pisos:

El PGOU parla de construccions aïllades i d’ús exclusivament residencial, permetent edificació aparellada en el supòsit de triplicar la parcel·la mínima de 500 m2. En cap cas contempla habitatges plurifamiliars. Segons les ordenances reguladores, el coeficient d’ocupació de l’edificació hauria de ser com a màxim del 30%. En el projecte del Sector C no es compleixen aquests paràmetres. Respecte a l’alçada, el PGOU permet un màxim de 9,25 m i el sector C estableix 9,75 m. 

Com a resposta, Salvem Corró d’Amunt ha iniciat els tràmits per constituir-se com a entitat i defensar la identitat rural de Corró d’Amunt.

Salvem Corró d’Amunt