Ordenança dels VMP

Al llarg dels darrers temps hem vist com l’ús dels patinets elèctrics era cada vegada més  freqüent als carrers del nostre municipi. Durant setmanes, els diferents grups municipals i les entitats que s’hi han volgut implicar han treballat per fer una ordenança que en regulés el seu ús. Aquest passat mes de juny s’ha aprovat l’ordenança que regula els VMP -vehicles de mobilitat persona-; fins a finals d’agost hi ha temps per presentar les al·legacions i llavors s’aprovarà definitivament.

L’ordenança vol regular alguns aspectes bàsics com són l’edat dels conductors (majors de 15 anys en espais públics), les normes bàsiques d’utilització dels VMP (obligatorietat del casc, velocitat màxima, prohibició de l’ús de mòbils i auriculars durant la conducció…), els espais pels quals poden circular (se n’exclouen voreres, places i zones de vianants) i la regulació pel que fa a l’aparcament.