Com ha afectat la pandèmia a l’economia de les Franqueses?

Un terratrèmol d’una intensitat mai vista. Així és com podríem qualificar els efectes que la pandèmia ha generat en la vida econòmica del país. Un terratrèmol del qual les Franqueses tampoc se n’ha escapat i que, òbviament, ha afectat de manera molt greu una part substancial de les nostres empreses i un volum importantíssim de treballadors.

Pel que fa a les empreses, la pandèmia va fer-ne desaparèixer prop de l’11 % en poques setmanes, d’acord amb les dades que facilita el departament d’Indústria i Ocupació de la Generalitat. A finals de 2019 es comptaven 731 empreses al municipi, mentre que tres mesos després, en ple confinament, era tan sols de 652. Una xifra que, en tot cas, es va mantenir estable al llarg dels següents mesos. 40 empreses del sector serveis van abaixar les persianes en aquest breu període de temps, i 36 del sector industrial. En canvi, les empreses dedicades a la construcció van ser les que millor van aguantar la sotragada; només 2 de 79 empreses van haver de tancar o bé van marxar del municipi.

Però bona part de les empreses que van sobreviure van patir fortes dificultats, tal i com ho demostra que fins al dia 1 de juliol, 302 havien presentat expedients de regulació d’ocupació, coneguts popularment com a ERTO’s. D’aquests, 266 es van presentar argumentant “causes de força major”; és a dir que de manera molt probable es van deure a la incidència sobre l’activitat productiva del Covid-19. El sector comercial, les indústries manufactureres i l’hostaleria van concentrar més del 60 % d’aquests expedients de regulació d’ocupació. En total 2.726 persones que treballaven al municipi es veieren afectades pels ERTO’s.

Però encara molt pitjor és al situació d’aquelles persones que es van quedar a l’atur. En aquest cas, el gruix dels acomiadaments es van donar entre març i juny, i van situar la taxa de desocupació en el 14,19 %, la xifra més alta en els darrers quatre anys. En aquests tres mesos, la taxa d’atur es va incrementar en un 23 % i va deixar un total de 1.321 persones sense feina. La pandèmia, però, no ha acabat i  les mesures que estan aplicant els governs no semblen assenyalar bons auguris per l’economia, com a mínim a curt termini. En els darrers mesos, per tant, haurem de continuar fent un seguiment d’aquestes xifres.