Imaginem Esquerra en Comú: “No hi ha objectius, hi ha titulars uns quants de Junts i altres de PSC”

1. Quina és la vostra valoració global de l’acord? A quins objectius creieu que obeeix.
Les eleccions municipals van ser el passat 29 de maig de 2019 i l’acord de Junts i Psc el
signen el 24 d’octubre, 5 mesos després i consti que amb el nostre grup no en varen
parlar mai pq l’acord ja el tenien signat gairebé l’endemà de les eleccions. Doncs tard!
Els acords haurien de marcar les línies estratègiques polítiques a seguir a raó d’unes
prioritats ja estudiades que han de respondre al present i futur del municipi i no, els 26
punts de coses a fer. Posem exemples: punt 4 “Posada en funcionament efectiva de la
policia de proximitat” Això no diu res, si no funciona prou bé doncs fem q funcioni millor,
però no podem considerar-ho un acord. Punt 17 “Oposició al 4t cinturó al seu pas per les
Franqueses” no fem riure, això no és un acord, és un clam de tots els franquesins i
franquesines i no només pel seu pas per les Franqueses, ni aquí, ni per Cànoves, ni
Samalús ni per enlloc! O si vols el punt 19 “Elaboració d’un pla de dinamització del
comerç local” Serà interessant veure les mesures però el que si que es pot constatar és la
quantitat de locals en planta baixa que s’estan reconvertint en habitatges, on és l’impuls al
comerç si ja els transformem, és senyals q no es pren cap estratègia.
No hi ha objectius, hi ha titulars uns quants de Junts i altres de PSC, per exemple punt 13:
“Construcció d’un pavelló PAV3 al sector R” Em pregunto, és el q realment ens cal? Amb
quin pressupost si ja devem un munt de diners? Hem de tenir les zones esportives
disseminades, és millor pel municipi?

2. Quina és la vostra valoració pel que fa a algunes mesures concretes que proposa
l’acord. Específicament sobre aquestes qüestions:

a. La modificació del POUM
La modificació d’un pla d’ordenació urbanística és complexíssima pq hi intervenen un
munt d’agents i els socials i humans són importantíssims. El punt 6 ja ho anuncia i de
manera tòxica! La participació ciutadana és un punt a tenir en compte pq recull les
inquietuds més properes del qui hi viu però un pla d’ordenació ha de desenvolupar-lo un
grup d’experts, siguem seriosos (tenim la sort que ara els creixements de les ciutats
vindran regulats per estratègies supramunicipals i posarà ordre al desgavell entre
municipis) Anunciar, en el mateix punt 6, que el POUM ha de connectar Bellavista amb
Corró d’Avall ja és més que provocatiu. Ens hem posat amb contacte amb les poblacions
veïnes per veure com compartim infraestructures, serveis, espais verds…. no! Llavors ens
porta a pensar que l’únic interès és l’econòmic. Mireu-vos el punt 24. Anem alerta amb els
processos de participació ciutadana, el cas de Can Prat n’és un exemple, tu no pots
preguntar a una població que hi vol posar allà dins sense explicar-los prèviament quines
necessitats com a municipi tenim, per què una pista de bàsquet?

b. La retirada del sistema foto-vermell.
Ha costat però el temps ha fet palesa l’estafa que va suposar, absolutament recaptatori.
Si fos l’únic efectiu no el canviarien però al consell de Llerona ja van comunicar als veïns
que seria substituït pel radar de tram. El nostre grup ho va dir des del primer moment que
hi havia altres solucions, una d’elles el radar de tram.

c. L’anunci de la gratuïtat del material escolar i del transport per als majors de 65 anys
Ja hi tornem a ser, doncs si ho podem pagar benvingut sigui l’ajut. I si el transport pot ser
gratuït per anar a l’escola encara millor. Però que expliquin quin import representa a l’any
pq igual ens sorprenem de lo minso que és.
En qualsevol cas, no és un objectiu estratègic ni podem valorar si no és millor comprar un
llibre de lectura per cada alumne i que l’escola pugui tenir un gruix de literatura per
compartir.

d. El Quart Cinturó
Ja m’hi he referit abans. Resoldre la connexió entre Terrassa i la Roca AP7 ve de molt
enrere i de les 4 opcions que hi ha sobre el territori vés per on, diuen que la que passa per
les Franqueses és la preferida. Nosaltres hem de fer valdre que el nostre municipi és verd
i aspira a ser el pulmó previ a la falda del Montseny. Hem d’explicar com és la nostre terra
i el nostre entorn rural i aconseguir-ne la protecció pel propi interès de la gent que hi viu i
si guanya la vida. Ja tenim un municipi prou afectat amb les dues línies de tren i això ha
de servir per explicar que no el podem trinxar més.
Insisteixo, no és un acord de legislatura és una manera d’entendre com som i ho hem de
defensar. No vulguem fer oportunisme, el no al 4t cinturó és compartit per tots.

e. Les polítiques d’habitatge
On les heu vist? Només fan referència al punt 1: “Requeriment a les entitats bancàries per
tal que els posin a lloguer social” Això és política d’habitatge? Els bancs no tenen ni pq
respondre el requeriments! En el ple del 29 setembre ja vàrem recordar a l’equip de
govern que el passat 20 d’octubre del 2017 es va aprovar una ordenança de verificació
del pisos buits (per l’amor de Déu, ara surten amb el punt 1!) Demanem a cada ple de
manera insistent, quants habitatges buits i pendents d’acabar hi ha a les Franqueses? Mai
resposta. Una de les primeres raons de pq ha de créixer un municipi és per la manca
d’habitatges de la seva població, això comportaria una revisió del POUM, però és q ni
sabem quants en tenim de buits.
Per nosaltres l’habitatge és un dret! S’han plantejat si es pot comprar algun habitatge per
les famílies vulnerables, s’han plantejat fer edificis d’habitatges de lloguer assequible, o
per a joves o grans. No han valorat la possibilitat d’impulsar cooperatives…
I les polítiques d’habitatges, a dia d’avui, ja van associades a que siguin eficients i
energèticament sostenibles. Quin ajut o bonificació per incentivar aquest tipus de canvis a
les existents i en els edificis públics? Cap, 0, ni una!
Al darrer ple preguntàvem quin rendiment trèiem de les plaques de la coberta de la plaça
de l’Espolsada, cap! Si senyors cap! Des de fa dos anys l’inversor està espatllat i no
funcionen. En el proper ple insistirem!

f. Les mesures en matèria de transparència del Govern
Punt 16: “Aplicació de polítiques de transparència en la gestió municipal” Com a grup a la
oposició el nostre accés és limitadíssim i poder participar en debats interns una il·lusió
súper llunyana. Quina transparència si ni el mateix ple es recull les peticions, precs o
preguntes dels ciutadans. Mesures de transparència és facilitar informació per exemple,
feu la prova, busqueu que diu l’unitat d’actuació UA21 a la web o feu una instància…
En fí, sort que no ens heu preguntat pel medi ambient, el canvi climàtic o els usos del
Falgar i heu deixat pendents el tema de Befesa o derypol o Sandoz. Sort que no heu tocat
Can Prat, per cert el 21 de març del 2019 el president de la Generalitat pràcticament el va
inaugurar, encara no ha entrat en funcionament ni la biblioteca ni el CAP. També podríem
parlar de la paralització de les obres del carrer Ribera del Congost i la rotonda de can
Calet… Seguim…