Les Franqueses, entorn verd? 

Us heu preguntat mai quin és l’estat de salut del medi ambient al nostre municipi? En la darrera assemblea ens ho vam plantejar i no ens va semblar gaire bo.

Tenim contaminació de pous i aqüífers, sobretot al pla de Llerona; manca de cabal ecològic a la riera Carbonell (per captacions d’aigua privades) i contaminació atmosfèrica per PM10 i SOx (especialment quan amb la marinada pugen Congost amunt aquestes partícules), que s’agreujaria si es construís la incineradora de la Garriga.

En l’àmbit rural, l’estat dels boscos és lamentable: molt sotabosc, arbres tombats i brancatge abandonat, a més d’abocaments de residus incontrolats. També hi ha massa vehicles circulant pels camins; el cas més flagrant és el camí de Marata, amb 4.000 vehicles diaris, la majoria de fora del municipi.

Quant a la recollida de deixalles, els índexs de qualitat són molt baixos, tant en la recollida de residus sòlids urbans com en la selectiva, sigui per un model inadequat, per manca d’educació ciutadana o per totes dues causes.

Finalment, no podem oblidar el Quart Cinturó que fa anys amenaça de partir pel mig el municipi.

Si volem viure de debò en un entorn verd i net, caldrà treballar-hi bastant més.

Maria Forns 
CUP les Franqueses