A les Franqueses hi ha molts estrangers? 

El debat sobre la immigració ha tornat a agafar protagonisme al llarg de les darreres setmanes. Tothom en té una opinió, tot i que no sempre tothom té prou informació.  

El cert, però, és que més enllà de les percepcions, les Franqueses té un percentatge de població estrangera sensiblement inferior al del conjunt de la província de Barcelona. Així, l’any passat, el 9,48 % dels ciutadans empadronats no tenien la nacionalitat espanyola, mentre que al conjunt de la demarcació aquest percentatge s’enfilava fins al 12,76 %. 

Entre els municipis del nostre entorn, les Franqueses es situa en la zona mitja de la classificació. Canovelles (17,34 %) o Granollers (12,83%) tenen força més població estrangera que les Franqueses, però en canvi altres municipis com la Garriga (6,05 %), Cardedeu (5,58 %) o l’Ametlla (4,90 %) semblen mostrar-se com a menys atractius per als ciutadans estrangers. 

En realitat, les Franqueses apareix com un municipi força representatiu de les dinàmiques migratòries a nivell estatal. Efectivament al conjunt de l’Estat, el nombre d’estrangers també es situa al voltant del 9,5 %, per sota d’altres països com Alemanya (10,5 %), Bèlgica (11,7 %), Àustria (14,4 %) o Suïssa (24,6%), amb percentatges molt superiors. 

Un altre dels tòpics que s’acostumen a repetir és que la població estrangera no para de créixer. En termes relatius, però, aquesta és una afirmació falsa. I és que des de l’any 2011 el percentatge de població estrangera al municipi no ha parat de disminuir. Aleshores el 12,57 % dels franquesins tenien nacionalitat estrangera. Ara tan sols el 9,48 %. I és que sens dubte la crisi econòmica va impactar de manera notable sobre aquest col·lectiu. 

Un col·lectiu enormement divers. Un 35 % provenen del Magreb, però també n’hi ha un 28 % de l’Àfrica subsahariana, un 17 % de llatinoamericans i un 12,5 % procedents d’altres països d’Europa. Hi ha, a més, una clara preeminència de la població masculina, més d’un 58 % dels estrangers són homes; un desequilibri que es fa especialment visible entre aquells que han emigrat des de l’Àfrica subsahariana. I és també, un sector de la població molt jove. Dos de cada tres tenen menys de 4 anys i no arriba al 2 % els qui superen el 65 anys.