INVERTIR EN MANTENIMENT ÉS NECESSARI 

Destinar diners a mantenir les actuacions ja fetes és imprescindible per tenir-les en bones condicions perquè facin la funció que es va planificar en el seu moment. Si aquest manteniment no es fa, comporta problemes que generen més problemes i no pas les solucions que haurien de donar. És comprensible que es vulguin destinar diners a fer coses noves perquè això agrada molt, però el primer és destinar recursos a mantenir i millorar allò que funciona i ja està fet, ja que si no, passa que els serveis o les infraestructures no funcionen o van malament. Veiem com serveis bàsics, infraestructures i equipaments es deterioren o no donen el servei correcte perquè no es fa el que s’ha de fer. Val la pena fer-ho bé perquè després en paguem les conseqüències. 

 Francesc Torné Ventura 

Portaveu del Grup Municipal de CpF