El constant incompliment d’acord

Sembla que no pugui ser, però molts dels acords polítics que es prenen al Ple municipal ordinari no es porten a terme a causa d’una mala execució dels mateixos grups polítics i regidors i regidores pertinents, perquè la responsabilitat d’execució recau sobre aquests i no pas en els treballadors de l’Ajuntament. Després passa el què passa, que molts dels acords es queden a mig camí sense que s’eviti aquest final.

Un dels exemples el trobem en un servei molt important per a la ciutadania del nostre municipi, el projecte d’horts urbans, molt adient per a les famílies i gent gran del municipi que es pot portar a terme fàcilment. Hi va haver acord polític entre els diferents grups municipals, però no és una realitat per manca de voluntat del Govern. Això no hauria de passar i sembla que sigui fet expressament.

Francesc Torné Ventura

Portaveu del Grup Municipal de CpF