Acord de tots els grups polítics contra la planta de biomassa

La planta de generació d’energia elèctrica a partir de biomassa que es pretén construir a la Garriga va aconseguir posar d’acord, per una vegada, tots els grups polítics del municipi. En el ple del passat 25 de febrer, els disset regidors que formen el consistori van recolzar les al·legacions contra la modificació del pla general de la Garriga que ha de permetre la construcció d’aquesta planta. Entre els motius argumentats per oposar-se a aquesta modificació hi ha l’excessiva proximitat de la planta a la llera del riu o la inadequada tramitació administrativa que l’ajuntament de la Garriga hauria fet del pla urbanístic. D’aquesta manera tot el consistori va mostrar el seu rebuig a la construcció de la planta de biomassa i va demanar a l’ajuntament de la Garriga que no concedeixi la llicència a l’empresa Rebrot i Paisatge per tirar-la endavant.

En el torn de paraules, els diferents grups polítics van felicitar-se per l’entesa. També va prendre la paraula Glòria Lloreda, de la Coordinadora Antiincineradora del Congost, que va mostrar el seu agraïment als regidors per la decisió adoptada. Cal assenyalar que la Plataforma ha desenvolupat una important campanya de sensibilització en els darrers mesos contra la planta de biomassa de la Garriga. El mateix dia del ple municipal, un nombrós grup d’activistes d’aquest coordinadora va mostrar una pancarta en la que assenyalava els riscos per a la salut que consideren que pot provocar aquesta planta.