L’escarabat morrut de les palmeres


L’escarabat morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un insecte de l’ordre dels coleòpters que produeix danys importants a diferents espècies de palmeres fins arribar a produir-ne la seva mort. A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera). Val a dir, però, que a Catalunya pràcticament tots els exemplars que han estat infectats són de palmera canària.

Aquest insecte ha estat introduït al nostre territori i s’ha detectat a diversos indrets de Catalunya, entre ells a les Franqueses del Vallès, on a principis d’aquest any hi havia 13 palmeres afectades. Per evitar que la plaga s’expandeixi, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una sèrie d’actuacions que consisteixen a tallar i incinerar immediatament les palmeres afectades, i establir una zona de vigilància intensiva al voltant dels focus. És per aquest motiu que, seguint els protocols d’actuació recomanats a ajuntaments i viveristes, l’Ajuntament de les Franqueses va tallar (a mitjans de febrer) totes les palmeres afectades del municipi. En aquest sentit, i per fer front a la plaga, la Generalitat ha publicat una Ordre, que declara l’existència oficial de la plaga a Catalunya i qualifica d’utilitat pública la seva prevenció i lluita.

L’escarabat morrut mesura entre 2 i 5 cm, és de color vermellós, i té una mena de bec allargat. És originari de la Polinèsia, va arribar a la Península el 1995 però no es va detectar el primer focus a Catalunya fins l’any 2005, quan es van trobar els primers exemplars a municipis del Baix Penedès. Des d’aleshores, la plaga s’ha anat estenent a altres municipis, essent la comarca del Maresme la més afectada, on la plaga ha provocat la mort de 3.000 palmeres des que es va detectar.

Aquests insectes s’introdueixen a les palmeres per les ferides, com ara les que han estat ocasionades per la poda de les fulles, ja que se senten fortament atrets per l’olor que desprèn la sàvia. Les femelles dels morruts posen entre 300 i 400 ous a l’interior de la palmera i quan les larves surten, s’alimenten de la seva part més profunda. És per aquest motiu que, quan la plaga es troba en l’estadi inicial, és difícil detectar la presència de l’escarabat i només s’observa quan els danys interns a la palmera ja s’han produït. Els símptomes més visibles que una palmera està afectada per aquesta plaga és el fet que li cauen les fulles o bé que s’observen capolls al punt d’inserció de les fulles.

Per a més informació sobre l’escarabat morrut, podeu consultar:

http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/morrut/index_htm.htm

Olga Alcaide

Biòloga