Opinió: Prioritats

Cadascú té les seves prioritats, és part de la llibertat personal. Però hi ha, o hi hauria d’haver, unes prioritats col·lectives, socials, nacionals i polítiques. D’aquestes tots en som responsables, malgrat que hi ha una gradació de responsabilitats pel que fa a la “cosa pública”. Com més alt és el nivell d’un governant o polític més gran és la seva responsabilitat en els afers públics, sempre tenint en compte el territori i l’àmbit de què es tracta.

El secretari general de les Nacions Unides té una gran responsabilitat a nivell mundial. El president del Consell d’Europa a nivell europeu, i així fins al municipi i la família. El president executiu de l’OMS és la màxima responsabilitat en l’àmbit de la salut a nivell mundial. A nivell de municipi, el primer responsable és l’alcalde o alcaldessa i, per delegació, els regidors(res) en cadascuna de les seves àrees de competència.

Però vegem alguns dels àmbits en què tots som responsables en els graus corresponents. El canvi climàtic ha de ser una de les prioritats: no embrutar (en el sentit més ampli), reciclar, utilitzar energies renovables… Prioritzar valors (l’ordre no vol dir res): honestedat, treball, austeritat, solidaritat,  generositat, ètica, salut, pacifisme, patriotisme, cultura, sensibilitat, fidelitat, drets humans…

Josep M. Boixareu Vilaplana