FLASHBACK 

En data 30 de juliol de 1944 s’inaugurà el baixador de Llerona, beneit per Mn. Garriga, rector de la parròquia de Santa Maria de Llerona.  

El Dr. Lluís Trias de Bes, veí de baix el pla, va redactar una cançó en motiu de l’esdeveniment on agraeix al Sr. Josep M. Boixareu Ginesta les diligències que va fer per aconseguir el baixador pel poble.  

Malauradament, des de l’any 1993 no s’hi atura cap tren, quedant actualment en desús.  

 

Font fotografia: Marta Moliné Boixareu