S’avança en la protecció dels drets dels animals

A inicis d’octubre el Congrés dels Diputats va aprovar la reforma per tal que els animals deixin de ser considerats coses o béns mobles i rebin la consideració “d’éssers vius dotats de sensibilitat”. A partir d’ara, entre d’altres drets, rebran el mateix tracte que la resta de membres de la família i no podran formar part d’embargaments, herències o tractes de divorci, especialment en el cas de les mascotes.

Les Franqueses també es vol posar al dia amb les mascotes i treballa en l’elaboració d’una nova ordenança sobre la tinença d’animals domèstics i de companyia.  Aquesta normativa no només regularà com ha de ser la tinença d’aquests animals, sinó també les condicions higièniques i  sanitàries en què han de viure. Els propietaris n’hauran d’estar al cas, perquè una bona part d’aquesta ordenança els implica directament. A partir del moment en què la nova normativa sigui vigent, els gossos hauran de formar part d’un cens d’ADN i podran ser identificats en el cas que deixin excrements a la via pública.