Com voleu viure quan sigueu grans?

En la societat tradicional, la cura de les persones grans era una obligació de les dones, una feina fora del mercat, no remunerada. Amb la incorporació de les dones a l’economia productiva i la nuclearització de les famílies, s’ha evidenciat la necessitat d’aquesta feina, invisibilitzada com totes les tasques no productives, i ha entrat al mercat. Ara entenem que s’ha de pagar, però continua sent una feina marginal, temporal, exercida per dones, majoritàriament provinents de societats tradicionals i d’economies desfavorides, que treballen en condicions precàries.

La pandèmia ha fet emergir de manera sagnant els dèficits del model actual, que manté la continuïtat per inèrcia i per interessos, però van sorgint experiències de models diferents i de gestió pública.

La diagnosi prèvia al pla de salut del municipi evidencia un augment de la gent gran a les Franqueses. Davant d’aquesta realitat, cal estudiar les necessitats presents i futures, i buscar-hi solucions, perquè no hi ha un únic model d’atenció a la gent gran i perquè aquesta atenció sigui de qualitat, ha de cobrir les necessitats bàsiques de salut i alimentació, però també les de relació familiar, social i comunitària, i per atendre-les cal voluntat i imaginació, però cal sobretot parlar-ne.

Maria Forns

Regidora de Sal – CUP a l’Ajuntament de les Franqueses