Els ciutadans de les Franqueses suspenen a la monarquia

Els veïns de les Franqueses suspenen de manera rotunda a la monarquia espanyola, d’acord amb l’estimació que ha dut a terme el portal electomania.es a partir d’un sondeig fet arreu de l’estat. En concret, la nota mitja que obté Felip VI és de 2,8 sobre 10. Les Franqueses segueix d’aquesta manera la mateixa tendència que la resta de Catalunya, on el suspens a la monarquia es reprodueix a tots els municipis. D’altra banda, i d’acord amb el mateix estudi, la majoria de la població es posicionaria clarament a favor de la realització d’un referèndum sobre la continuïtat de la monarquia.