Valors republicans i acció de govern. Mobilitat, sostenibilitat i medi ambient

El pensament republicà demana una societat organitzada d’acord amb valors de llibertat,  justícia i comunitat d’interessos. Implica el compromís de la ciutadania amb les institucions que garanteixen la seva llibertat i drets socials. Però cal que les institucions es guanyin aquest compromís.

El respecte al medi ambient, el desenvolupament sostenible i les polítiques racionals per a la mobilitat són alguns dels eixos vitals per a una societat republicana del segle XXI.

A les Franqueses ho tenim tot per fer. L’actual govern regula la mobilitat posant sancions de trànsit, deixa passar els anys sense pacificar el pas de vehicles ni a Corró d’Amunt ni al camí de Marata, no disposa de plaques solars eficients als edificis de propietat municipal, ignora decisions del plenari per a facilitar l’aparcament de bicicletes, etc.

És important, a un municipi amb valors republicans, que existeixi una regidoria específica per aquests temes transversals que han de ser la base de les polítiques d’urbanisme, d’una circulació rodada i a peu segura i sostenible, de la creació i manteniment de les instal·lacions municipals, de les bonificacions a empreses i a particulars i al desenvolupament dels nous sectors urbans i industrials.

Àngel Profitós

Regidor d’ERC