Per què requalificar terrenys agrícoles si no hi ha demanda per construir?

En els darrers temps estem veient com es volen requalificar terrenys agrícoles protegits per terrenys edificables. Tenim molts terrenys edificables disponibles al nostre municipi i, en canvi, no s’hi edifica perquè actualment no hi ha demanda per, entre d’altres causes, la crisi econòmica.

Però sembla que és urgent i necessari que es canviïn zones no gaire justificades públicament, que diferents zones del davant de Can Ganduxer es requalifiquin per acomplir certs compromisos que tenim i no sabem per què.

Per portar a terme aquesta actuació tan important haurien d’haver-hi unes necessitats públiques que ho justifiquessin, i sense demanda encara és menys justificable voler requalificar terrenys agrícoles perquè passin a ser edificables.

Francesc Torné Ventura

Portaveu del Grup Municipal de CpF