El malson del totxo

El sistema econòmic torna a repetir els mateixos errors d’abans de la crisi. No tenim ni millor indústria, ni més agricultura, ni més serveis de qualitat, ni millor formació i, sobretot, no hem avançat en drets laborals. Els salaris baixos condemnen gent amb feina a la pobresa; la precarietat i temporalitat laboral, -que afecten amb més cruesa els joves i les dones-, ens aboquen a una inseguretat i incertesa vital. Mentrestant, la crisi d’habitatges ha deixat, i deixa, com a mostra dramàtica, els desnonaments. Els preus desorbitats d’accés a l’habitatge no es limiten a la propietat; el lloguer i el dret a un habitacle digne és avui un luxe. A nivell municipal, es repeteixen els errors dels governs anteriors: s’apropen les eleccions i el pressupost d’enguany ha estat víctima d’un enlluernament del totxo, amb més de 7 milions d’euros (d’un total de 25), destinats a obres per inaugurar el 2019. Des de ILFC volem un futur més favorable per les persones. Tenim un desaprofitat Pla Local d’Habitatge, que havia de servir per millorar l’accés a l’habitatge, i tenim aprovada una ordenança que preveu poder multar els grans propietaris de pisos buits, però l’equip de govern prefereix mirar cap al paisatge de les obres efectistes.

Àlex Vega

Regidor d’Imaginem Les Franqueses En Comú – Entesa