Quants franquesins hi ha a les Franqueses?

Sabíeu que les Franqueses és un dels municipis de la província de Barcelona amb menys veïns nascuts al propi municipi? Tan sols el 18,97 % dels habitants del municipi han nascut a les Franqueses segons les dades que proporciona la Diputació de Barcelona per a l’any 2016. De les 311 poblacions que hi ha a la província, tan sols 83 tenen un percentatge menor.

L’índex d’autoctonia és l’indicador que permet avaluar quin és l’origen dels ciutadans d’un determinat indret. En el cas de les Franqueses, si ens remuntem a l’any 1998, ens adonarem que encara presentava uns valors molt inferiors als actuals. En aquell moment, poc més de 14 de cada 100 dels nostres veïns havien nascut al municipi. A més la tendència era clarament negativa, de manera que l’any 2003, l’índex arribà fins al mínim de la sèrie històrica (13,78 %). A partir d’aquell moment, però, les coses començaren a canviar i d’aleshores ençà no ha parat d’augmentar.

Quins factors poden explicar aquesta evolució? És difícil de determinar sense més dades. L’índex d’autoctonia, el percentatge de ciutadans nascuts al municipi on viuen, pot augmentar per diversos motius. En el nostre cas, però, és possible que es degui a un augment del nombre de naixements al municipi, una hipòtesi gens descartable, si tenim en compte que és probable que molts dels joves que van venir a viure a les Franqueses en el tombant de segle, comencessin a tenir fills a partir dels anys 2002 o 2003.

D’entre els municipis del nostre voltant, només Canovelles compta amb un índex d’autoctonia inferior al de les Franqueses. Ambdós municipis compartim algunes característiques com haver crescut amb intensitat durant les darreres dècades. Un creixement que ens ha portat a acollir ciutadans d’altres municipis de Catalunya, de l’estat o fins i tot d’altres països. A l’extrem contrari, Granollers i la Garriga compten amb uns índexs d’autoctonia molts superiors.  En el cas de la capital de la comarca, 36 de cada 100 ciutadans han nascut dins dels seus límits. A la Garriga, aquest índex es situa gairebé en el 30 %.