EL CAS MERCADONA, UN EXPEDIENT SENSE RESOLDRE

L’expedient que es va tramitar per l’activitat del supermercat Mercadona, al polígon industrial de Bellavista, va ser recorregut per diferents grups polítics que estaven al govern municipal, els quals van acudir a la justícia, a la Fiscalia de Barcelona, perquè consideraven que s’havien comès irregularitats. Recordem que en aquesta ubicació no es podien concedir activitats d’aquest tipus. El tribunal va fallar que l’esmentat expedient no s’hauria d’haver concedit i, per tant, els informes pertinents que van permetre atorgar la llicència es van falsejar. Això va comportar que dos alts funcionaris de l’Ajuntament de les Franqueses fossis inhabilitats per fer informes incorrectes.

Més de deu anys després, el govern municipal ha tramès unes modificacions del Pla General d’Ordenació i d’altres normatives per poder concedir la llicència d’activitats i d’obres que el Tribunal de Granollers va declarar il·legal. Un fet bastant incomprensible, ja que els mateixos que posen una denúncia de la concessió de la llicència d’activitats i d’obres, posteriorment canvien les normes perquè es pugui aprovar i legalitzar allò que incorrectament s’havia atorgat.

És bastant incomprensible tot el que hem viscut fins ara, si a més tenim en compte que no s’ha dit la veritat sobre aquesta qüestió i que la decisió del Tribunal sobre la llicència s’ha de complir encara que posteriorment es vulgui arreglar d’alguna manera, ja que sinó, no s’està complint la legalitat vigent.

Francesc Torné Ventura

Portaveu del Grup Municipal de CpF

www.convergenciaperlesfranqueses.cat