El Plan E, un baló d’oxigen per a les Franqueses


El bloqueig de pressupostos i de gestió en què es troba l’actual govern del Sr. Ribalta deixa l‘ajuntament amb escasses possibilitats d’executar accions que s’hagin d’aprovar al Ple municipal. L’aparició del FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local), conegut com Plan E o Plan Zapatero per contenir l’increment de la desocupació a Espanya, ha permès, tant en el 2009 com en aquest 2010, l’execució d’obres que d’altra manera difícilment s’haurien pogut endegar. Però què és el Plan E i com se’n beneficia el nostre municipi?

El Fons Estatal d’Inversió Local és una bossa de diners que l’Estat destina directament als municipis per a la promoció i realització de projectes valorats en fins a 5 milions d’euros, que no estiguin recollits en el pressupostos municipals ni de l’any 2009 ni del 2010 i que no tinguin cap altre finançament complementari. Cada ajuntament disposa d’un percentatge del Fons atenent al padró municipal de dos anys abans.

L’actual manca d’entesa a l’ajuntament de les Franqueses per aprovar els pressupostos municipals fa que encara estiguin vigents els de 2008. A l’hora de promoure noves iniciatives, aquest fet impedeix que hi hagi partides pressupostàries per desenvolupar-les. No obstant això, la creació del FEIL ha estat una oportunitat per executar projectes urbanístics sense la dependència dels pressupostos municipals. La presentació de projectes al FEIL únicament necessita l’aprovació del Ple municipal o de la Junta de Govern.

Per accedir al Fons, a primers d’any, l’ajuntament ha d’elaborar el projecte, detallant-ne el pressupost, el termini d’adjudicació, una estimació de les persones necessàries per a la seva execució i fer-ne la sol·licitud per Internet. Mantenint la voluntat de generar llocs de treball a les persones en atur, l’actual FEIL dóna prioritat als desocupats de llarga durada (més de 12 mesos d’atur) i inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.

El FEIL 2009, amb una dotació de 8.000 milions d’euros, estava destinat a la realització d’obra pública creadora de treball, relacionada amb infraestructures i equipaments. Això englobava, entre d’altres, projectes com l’adequació d’entorns públics, d’edificis i equipaments socials, actuacions a la xarxa d’aigües, protecció del medi ambient, prevenció d’incendis, supressió de barreres arquitectòniques i mobilitat sostenible urbana. Les Franqueses del Vallès, amb una població de 16.325 habitants a 1 de gener de 2007, ha disposat de 2.889.333€ per finançar el 100% de les despeses d’execució de 5 projectes.

El mes de gener de 2010 va sortir la segona edició del FEIL, ara anomenada FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local), amb una dotació de 5.000 milions, que prenia de referència el padró municipal a 1 de gener de 2008 per al seu repartiment. Llavors, el municipi de les Franqueses tenia 16.978 habitants i li correspon un finançament màxim de 1.835.447 €. La vigent reedició del Fons està destinada, en especial, al desenvolupament de projectes de l’anomenada nova economia: sostenibilitat i investigació. Aquesta engloba parcs empresarials, desplegament i accés a xarxes de telecomunicacions de nova generació, estalvi i eficiència energètica, accessibilitat i ús d’energies renovables o mobilitat urbana sostenible, entre d’altres. En la vessant social, el nou fons permet cobrir i finançar les despeses que ocasioni la prestació de serveis educatius i socials de competència municipal, principalment en educació i atenció a persones en situació de dependència. A aquesta finalitat s’hi podrà destinar un import màxim del 20% del total que rebrà l’ajuntament del FEIL 2010.

Amb el FEIL 2009, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès va finançar cinc projectes: la remodelació del camp de futbol de Llerona, la remodelació de la carretera de Ribes (tram comprès entre l’ajuntament i la plaça Gaudí), la remodelació de la carretera de Ribes (tram comprès entre la plaça de l’Escorxador i la rotonda de can Mònic), la remodelació del carrer Aragó i l’adequació de la plaça Major de Bellavista.

La remodelació del camp de futbol de Llerona va ser el primer dels projectes que es va acabar, per poder jugar el més aviat possible sobre gespa artificial. No només es va arreglar el camp, sinó també els accessos perimetrals i les instal·lacions de sanejament i reg necessàries per tenir cura de la nova superfície. El cost del projecte fou de 484.933,22 euros.

La remodelació dels anomenats tram I i tram III de la carretera de Ribes, és a dir, ajuntament-plaça Gaudí i plaça Escorxador-rotonda can Mònic va finalitzar el desembre. En el primer tram, la carretera s’ha transformat en rambla i el trànsit només circula pels laterals. La part central es va condicionar amb l’enrajolat i col·locació dels elements de mobiliari, mantenint a cada banda els arbres ja plantats. El cost del projecte en el tram I fou de 1.232.965,51 euros. En l’altre tram, amb un cost de 560.975,49 euros, es van ampliar les voreres i es va deixar més espai per aparcament en sentit nord.

Una altra actuació va ser la remodelació del carrer Aragó, entre el carrer Cardedeu i la plaça Espanya. En aquest important carrer de Bellavista, com a resultat de les reformes, hi destaquen les palmeres que s’han plantat, els nous fanals i les estructures prefabricades que separen el carrer de l’estació de tren. Aquestes obres van suposar un total de 314.472,38 euros.

Acabada la Festa Major de Bellavista es va iniciar l’últim projecte, l’adequació de la plaça Major de Bellavista, que va costar 295.985,90 euros. La remodelació va suposar el canvi de paviment, de tanques, d’enllumenat i la instal·lació dels nous bancs de formigó i fusta.

Per al FEOSL 2010, un 80% es destinarà a inversions (1.467.622 euros), i el 20% restant a despesa social (367.825 euros). En el bloc d’inversions, l’ajuntament ha inclòs cinc projectes: la construcció d’una escola bressol municipal a la planta baixa de l’edifici de protecció oficial de la plaça de Catalunya a Bellavista (391.365,87 euros); la millora de la mobilitat i accessibilitat per a vianants de la plaça dels Països Catalans a Bellavista (342.445,13 euros); la millora de l’accessibilitat per a vianants entre el final del carrer Aragó i el pas inferior del ferrocarril a Bellavista (147.762,20 euros); l’adequació i rehabilitació del local destinat a Serveis Socials a la plaça Espanya, Bellavista, cantonada amb el carrer Provença (195.682,93 euros); i la construcció d’una pèrgola amb plaques fotovoltaiques i l’adequació de les instal·lacions de la plaça de l’Espolsada a Corró d’Avall (391.365,87 euros). Cap dels projectes assoleix les dimensions del de la carretera de Ribes.

Les actuacions d’interès social són un programa de servei d’atenció domiciliària; un programa de servei de teleassistència per a persones majors de 70 anys o malalts crònics; i un programa d’atenció i serveis socials per a què es pugui aplicar la llei de dependència.