El Cementiri Parroquial de Corró d´Avall, la propietat, i l’administració. Informació a la feligresia.

Com a rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d´Avall, vull fer els següents aclariments sobre la titularitat del Cementiri parroquial de Corró d´Avall (ens referim a l’antic recinte construït per la parròquia el 7 de maig de 1863) i sobre l’administració d’aquest cementiri parroquial, per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Hi ha un conveni, que continua essent vigent, entre la Parròquia de Santa Eulàlia i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès signat el tres de maig de 1987 per Mn. Francesc Adell Agustí, rector de la parròquia, i l’alcade de les Franqueses del Vallès en aquell moment, el Sr. Ricard València Schuster.

Les clàusules d’aquest conveni, en referència a la titularitat i administració són les següents: (només vull fer esment de les que corresponen a la propietat i administració)

Primer: La Parròquia de Sta. Eulàlia de Corró d’Avall cedeix, gratuïtament i sense càrregues, l’administració del Cementiri Parroquial a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Segon: El Cementiri queda de propietat de la parròquia, amb tots els seus drets, i conservarà el caràcter sagrat del recinte, al qual no obstant, i mentre sigui administrat per l’Ajuntament, podrà realitza-hi inhumacions de qualsevol persona, sigui quina sigui la confessió religiosa a la que pertanyés en vida.

Tercer: L’Ajuntament de les Franqueses accepta aquesta cessió i s’obliga a portar amb delit l’administració del cementiri en benefici dels seus ciutadans.

Quart: L’Ajuntament de les Franqueses es farà càrrec de la conservació, neteja i quantes reparacions siguin necessàries i procurarà que no s’hi produeixi cap acte que estigui disconforme segons la característica de Cementiri esmentada anteriorment.

Nota: L’impost de manteniment i conservació que cobra l´Ajuntament de 12 euros anuals (any 2009), i també l´import de 43 euros -el seu benefici- per canvi de nom del titular, han de ser en benefici dels seus ciutadans, tal i com diu la clàusula tercera; en aquest cas, en benefici del Cementiri parroquial, administrat pe l´Ajuntament, amb 1.458 nínxols en cinc nivells i quatre sepultures. Fem comptes. La Parròquia no es beneficia econòmicament de res.

Moltes gràcies,

Mn. Josep Gassó i Lécera

Rector de Corró d´Avall