FALTEN ARBRES PER FER OMBRA A L’ESTIU (Concurs de reporterisme Garbuix)

L’estat dels parcs infantils de Bellavista i Corró d’Avall segons el veïnat.

“A les Franqueses del Vallès tenim moltes zones verdes i parcs infantils. El manteniment de tots aquests espais es realiza de manera periòdica”, explica el cap de la brigada de l’ajuntament. I afegeix “prestem especial atenció als jocs infantils i revisem tot el mobiliari perquè no presentin cap desperfecte que pugui ocasionar alguna mena de danys derivats del seu ús”, afirma. També assegura que qualsevol imperfecte causat, ja sigui, per l’ús o per vandalisme, és comunicat a l’ajuntament. Conclou que si bé és veritat que algunes zones dels parcs són velles i els caldria una actualització, en general es pot dir que els parcs estan en bon estat.

Parc del passeig Andalusia a Bellavista

Aquest reportatge se centra en els parcs infantils de Bellavista i Corró d’Avall. En tenen 18 i 9 respectivament. Els pares i mares d’aquests dos pobles que porten els seus fills pràcticament cada tarda als parcs tenen opinions variades sobre l’estat d’aquests. Hi ha qui sí que està satisfet amb el manteniment però hi ha qui no ho està gaire o pràcticament gens. D’alguna manera o altra els 4 entrevistats, però, han manifestat queixes.

A Bellavista, al parc del passeig Andalusia, dues mares no gaire satisfetes amb el manteniment, es queixen de que els parcs estan bruts i a les fustes d’aquests els caldria una revisió. Destacant també que el parc de la Plaça Major hi ha fustes en mal estat que encara no han sigut reparades. També diuen que al parc del Mirador caldria una neteja de brossa i de mala herba i en general reclamen més bancs, una ampliació de les zones de jocs infantils, més papereres i més arbres per fer ombra a l’estiu. Una altra mare entrevistada al Mirador, que sí que està força satisfeta amb l’estat dels parcs, reclama també més arbres a les zones infantils i un manteniment de la jardineria (gespa, flors, arbres…) del parc del Mirador “ja que és una zona verda amb una gran varietat d’arbres, com diu el cartell de l’entrada, i què més que mantenir-los bonics”, argumenta.

Parc de la plaça Joan Sanpera i Torras a Corró d’Avall

Respecte a Corró d’Avall les opinions i queixes són pràcticament les mateixes i també hi ha gent satisfeta i insatisfeta. Una mare entrevistada al parc de la plaça Joan Sanpera i Torras afirma estar contenta amb l’estat de la majoria dels parcs de Corró d’Avall, “en si, els parcs estan bastant complets d’activitats infantils”, diu, però lamenta, igual que les altres mares, la poca quantitat d’arbres, bancs per seure i papereres a les zones de nens petits. Exigeix una mica més de manteniment i es queixa que en treure els arbres del parc del costat de l’olivera del Passeig Primer d’Octubre ja no hi ha ombra i a l’estiu és difícil estar-s’hi perquè fa molta calor. Una altra mare, a diferència de l’entrevistada a la plaça Joan Sanpera i Torras no està molt conforme i, si bé no li molesta gaire que no hi hagi molts arbres per fer ombra als parcs, si que diu que estan bruts de brossa però també de burilles de cigarret, els falta una mà de pintura, una remodelació dels gronxadors i més gronxadors infantils perquè diu que l’únic lloc de Corró d’Avall on n’hi ha és al parc de la plaça Joan Sanpera i Torras.

Respecte a la gent gran que porta als néts als parcs, tots tenen la mateixa queixa: “és necessari més bancs a l’ombra per seure a la fresca a l’estiu”.

 

Lidia Muñoz