Les Franqueses en xifres: Pressupostos electoralistes? 

S’acosten les eleccions municipals. I com cada vegada que això succeeix l’oposició acusa l’equip de Govern d’aprovar uns pressupostos electoralistes, destinats més a guanyar vots que a resoldre els veritables problemes de la ciutadania. Però quines evidències hi ha que això sigui cert? És real que els governs del nostre municipi tendeixen a incrementar la despesa en els exercicis anteriors a les eleccions? O que acostumen a invertir més recursos en obres públiques que en d’altres moments de la legislatura? 

Si analitzem les xifres històriques veurem que és difícil extreure’n conclusions categòriques. Amb tot, hi ha dades que criden especialment l’atenció. Sobta, per exemple, que el pressupost de l’Ajuntament d’enguany s’hagi incrementat en un 25 % respecte a l’any anterior. O que l’any 2015 -també any electoral- aquest increment fos del 24 %. Evidentment, però, aquestes xifres estan condicionades per d’altres variables que van més enllà de la voluntat política de cada alcalde. Per descomptat, la situació econòmica general del país condiciona la possibilitat de gastar més o menys. Però més que això, el fet que l’equip de govern disposi d’una majoria sòlida és el que determina el volum dels pressupostos. 

Una dada encara més significativa és la quantitat que es destina a inversions. El tòpic assenyala que als alcaldes els encanta inaugurar obres coincidint amb anys electorals. Però és cert que aquestes es tendeixen a endarrerir per coincidir amb la cita amb les urnes? L’any 2021, la xifra destinada a inversions fou de poc més de 4.670.000 euros. Enguany, amb l’acord de govern entre Junts i PSC novament en marxa, la xifra és de més de 9 milions d’euros. Entre les obres previstes per enguany hi ha, entre d’altres, la construcció del gimnàs de l’Escola Joan Sanpera i Torras, d’un pas soterrat a l’estació de tren de Corró d’Avall, d’un nou pavelló esportiu al Sector R o d’una nova comissaria. 

En termes relatius, les Franqueses va ser de llarg el municipi del nostre entorn que més va gastar en inversions l’any 2021; pràcticament 230 € per persona. I en què més vam gastar els recursos? Especialment en despeses de béns i serveis -553 € per persona, molt més que els nostres veïns- i en personal -375 € per cap-, a la cua entre els veïns. 

Font: Subdirecció General de Cooperació Local. Direcció General d’Administració Local