Confinats 

Escric el 14 d’abril. Tot just sha acabat un plenari municipal extraordinari telemàticTelemàtic pel moment sanitari que vivim. Extraordinari perquè, com sabeu, no tocava fins a final de mes. 

És lògic pensar que la situació que patim (i la que ens espera) no només de salut sinó també laboral, social, econòmica, cultural, etc., mereix un ple extraordinari. Però l’únic punt sotmès a votació ha estat una modificació urbanística per tirar endavant el sector N. Eva començar CiU, el va modificar el PSC, i els dos partits i els seus errors el tenen encallat. I això passa per davant de tot. Urgent? Ara? Abans el totxo que les vides?  

A darrera hora van acceptar un torn d’intervencions sobre el Covid19. Han explicat el que han fet, però no què faran. Potser perquè fins ara han fet el que tocava, el que venia establert, però amb poca iniciativa municipal. Aprofitant només (només faltaria) allò que des dels pobles de les Franqueses ha sortit de forma espontània de la pròpia gent. I sort en tenim de la gent. De les persones que tallen i cusen mascaretes i bates, ajuden als seus veïns, i fan aportacions de diners solidàries, no publicitàries. 

 

Àngel Profitós 

ERC