Qüestions de territori en clau de reflexió 

Quin hauria de ser el creixement urbanístic de les Franqueses? Donem per fet que el creixement s’ha de produir inevitablement (primer punt a revisar) i que això es deu a l’augment demogràfic, però les dades no ho reflecteixen (segon punt a revisar). 

Doncs per què seguim creixent? Per una raó econòmica; el creixement urbanístic dona molts diners, permet eixugar deutes i mantenir la maquinària i és interesantíssim pels propietaris o especuladors (tercer punt a rebutjar).  

Com hauríem de créixer? La resposta és complexa per la diversitat dels cinc pobles.  Hem de parlar d’urbanisme no només associat a l’arquitectura sinó a totes les disciplines. Les Franqueses ha de considerar les infraestructures, lligades al sector econòmic del teixit industrial i saber equilibrar-les amb l’entorn, gestionant-ne els recursos naturals, l’agricultura, la planificació sostenible, la transformació pel canvi climàtic… Necessitem un urbanisme lligat a les ciències humanes perquè tenim una història pròpia per cada nucli habitat, amb una gran diversitat lingüística i de procedències. Cal tenir-ho en compte per no errar en les disposicions dels equipaments, escoles, residències, CAPS, i també per tenir un transport adequat, habitatge, preservar els espais naturals…  

Urgeix obrir un debat per donar respostes i evitar aquesta manera de fer que poc favor li fa al nostre municipi.  

 Imma Ortega 

Regidora d’IEC