FLASCHBACK 

Així era la carretera de Cànoves a principi dels anys 1950: sense asfaltar, amb plataners a peu de camí, sense trànsit. Encara hi havia camps de vinya a Marata i el bosc, més esclarissat. Els edificis de l’Escola (1934) i de la Casa de la Mestra (1947) ja hi eren, però no encara el del Centre Cultural de Marata (1958). Al fons s’hi endevinen les parets de can Xerracan, avui inexistent, i a primer terme, la coneguda bicicleta del fotògraf. 

FOTO: Francesc Gurgui, de Granollers, anys 1950.
TEXT: Eva Navarrete, de Marata.