Com a casa, enlloc (si cal, amb ajuda) 

La residència per a gent gran projectada a Bellavista és una proposta desencertada, perquè: 

  1. La parcel·la on es vol construir és molt pendent. Això encareix el cost de construcció i de manteniment, i farà augmentar el trànsit amb vehicle privat a la zona. 
  2. 2. Amb els càlculs inicials l’Ajuntament hi havia d’aportar un milió perquè fos rendible per a l’empresa, però els costos de construcció s’han encarit molt. Caldrà aportar-hi més o la concessionària retallarà en altres aspectes (materials, serveis, condicions laborals…)?
  3. No hi ha garantia de places públiques (concertades per la Generalitat). El preu públic d’una plaça (fixat per la Generalitat, però que paga la persona resident) serà d’uns 2.000 €. 
  4. 4. Després de la pandèmia es recomana fer residències petites, més com una llar que com un asil, i vinculades a l’entorn, però el projecte és una macroresidència, amb gent gran tancada i aïllada de l’entorn social.
  5. L’atenció domiciliària és competència de l’ajuntament. Amb un milió d’euros es podria millorar molt els recursos perquè la gent gran pugui envellir a casa amb la màxima autonomia i el màxim benestar possible.

Ingressar en una residència ha de ser l’últim recurs, per a les persones que ja no puguin mantenir un mínim grau d’autonomia. 

Maria Forns 

Regidora de Sal – CUP a l’Ajuntament de les Franqueses