Diners. Pressupostos.  

L’assignació dels recursos públics (sempre escassos) és segurament una de les decisions més importants que ha de prendre qualsevol administració. I dins de les prioritats pressupostàries, poca gent discreparà en el fet que la seguretat de tots hauria d’estar sempre molt present. I malauradament, quan parlem de seguretat viària, això fa temps que a les Franqueses no és així.  

Des de fa anys, la qualitat del ferm al nostre municipi s’ha anat deteriorant, creant en certs punts, no només incomoditats per als conductors, sinó autèntiques trampes mortals pels vehicles de dues rodes. I no parlem només de zones industrials, més sotmeses al tràfic pesat més agressiu amb la via, sinó que en podem trobar per tot arreu.  

En alguns casos es tracta de forats de diversos centímetres de profunditat i de notable extensió. I si a això hi afegim els recents canvis en la mobilitat personal, que han fet que molta gent opti per desplaçar-se en patinets elèctrics (amb rodes petites molt poc estables en ferms deteriorats) i a la manca de carrils bici a moltes zones del municipi, que els obliga a circular per la calçada al costat de cotxes, motos i vehicles pesats, fa que sigui qüestió de temps haver de lamentar alguna desgràcia personal. 

Recentment hem vist com l’Ajuntament arreglava un d’aquests punts negres davant del complex poliesportiu de Corró d’Avall, i també com presentava l’aplicació per mòbils “bcfranqueses”, que permetrà que qualsevol ciutadà pugui reportar tot tipus d’incidències a la via pública, inclòs el desperfectes del ferm. Es fa estrany pensar que l’administració no sàpiga allò que és més que evident per a molts franquesins; però sigui com sigui, esperem que ara sí, es posin amb la màxima celeritat els mitjans per arreglar aquest greu problema de seguretat. 

 

Roger Costa