TERF, moviment feminista?

Soc estudiant de 20 anys i em pregunto com encaixa el moviment TERF dins del moviment feminista.

Des del gran auge del feminisme, ens estem trobant cada cop més amb corrents diverses. Parlo de feminisme(s) en plural perquè el feminisme consisteix en un conjunt d’idees i moviments ben variats, en què tothom té un objectiu similar: la igualtat i l’erradicació de les relacions de poder per raó de sexe i gènere. Amb això em pregunto com encaixa el moviment TERF (trans exclusionary radical feminist).

Aquest moviment no inclou ni considera com a dones a les dones del col·lectiu trans, creant una diferenciació entre aquestes i les dones cis.

Què entenem per feminisme? Defensar l’exclusió d’altres persones? O el feminisme pretén ser un futur on totes les persones siguem iguals, sense etiquetes, sense gèneres sense discriminació?

La diversitat suposa donar la benvinguda a tots els tipus de forma de ser, de viure i de fer. Com a noia jove advoco per un feminisme interseccional. Per a mi la lluita feminista ha d’acceptar tota la diversitat per assolir un món més just, igualitari, respectuós, inclusiu i curós.

Judit Molero Gómez

Col·laboradora de l’Associació Mirall Feminisme d’Acció Social