Seguretat vial a les Franqueses

El patinet elèctric ja forma part de la mobilitat al nostre municipi.  Aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) tenen uns avantatges indiscutibles per al seus usuaris i per al medi ambient. Però també uns riscos (accidents mortals o lesions greus per a vianants i conductors) i una normativa que en regula i limita l’ús.

Al web municipal hi trobem certa informació al respecte, però és de febrer del 2020 i no recull la normativa de la DGT de gener d’aquest any 2021. Proposem, des d’aquí,  la seva immediata actualització i divulgació: que la normativa (edat, llocs de circulació prohibida, velocitat, seguretat, ocupants… ) sigui coneguda per tothom i es faci complir.

Certament, a les Franqueses les limitacions afecten molt la lliure circulació amb patinet. És per això que us demanem, tant als usuaris com a la resta de la població,  que feu pinya amb nosaltres i amb els grups i entitats que demanem un municipi compromès amb la mobilitat sostenible. Ens calen molts carrils bici útils per al nostre dia a dia, pels quals sí que poden circular aquests vehicles.

Això farà que les voreres siguin el que han de ser: zones segures per als vianants.

Àngel Profitós

ERC