La transformació digital

La transformació digital és la reinvenció de les organitzacions incorporant en els processos tecnologia digital per automatitzar tasques simples i repetitives, alliberant d’aquesta manera al treballador de fer-les i permetent que pugui fer altres feines que aportin més valor.

A mesura que l’automatització i robotització dels processos es vagi desenvolupant i estenent, les màquines faran més coses i les persones haurem de dedicar-nos més a aquelles habilitats relacionades amb l’humanisme i no tant amb allò tècnic.

En un món cada cop més digitalitzat les soft skills tindran més protagonisme; l’empatia, la capacitat de treballar en grup, d’improvisar, d’adaptar-se al canvi, etc.

El perfil d’una persona que lideri un procés de transformació digital ha de tenir un mix de hard skills i de soft skills, perquè, evidentment, s’ha de tenir un coneixement de les tecnologies que s’han d’aplicar però, sobretot, ha de ser una persona resilient i amb recolzament de les institucions. També ha de ser una persona que tingui present el debat ètic i filosòfic que desperta en la societat la robotització i la intel·ligència artificial.

El futur ens ha arribat de sobte, accelerat per la pandèmia. La tecnologia ja la tenim, ara l’hem d’implementar; i si posem a les persones al centre de qualsevol decisió que impliqui un canvi radical tothom sortirà beneficiat d’aquest progrés tecnològic.

Amador Doncel

Regidor Portaveu de Ciutadans LFV