La pàgina de la Cívica

Aquest primer trimestre (gener-març de 2021) l’activitat de l’Associació ha estat òbviament afectada per la situació social arran de la pandèmia. Destaquem la col·laboració de l’Associació en el Pla Local de Salut.

Col·laboració en el Pla Local de Salut         

A meitat de gener la Cooperativa Etcèteres, que està acompanyant a l’Ajuntament de les Franqueses en el desenvolupament del Pla Local de Salut, contacta amb l’Associació. El motiu és demanar-nos el suport per poder escoltar les opinions del veïnat de Corró d’Avall.

El Pla de Salut representa una oportunitat per conèixer com es troba la salut i el benestar de les persones que viuen i/o treballen a les Franqueses. Es tracta d’un procés que s’està desenvolupant des del mes d’octubre amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Per tal de poder escoltar a la diversitat de persones i vivències que hi ha al municipi respecte a la salut, es van organitzar un seguit de converses a cada un dels pobles. Es va buscar una data per organitzar aquesta conversa, el 17 de febrer a les 19.30, i es va intentar difondre el màxim possible aquesta cita. Durant la reunió, en format virtual, es va presentar el Pla Local i es va preguntar als participants la seva opinió sobre què suma i què resta salut i benestar al poble, identificant els principals reptes i accions necessàries que es poden portar a terme en els anys vinents.

El Pla de Salut es planteja com un procés participatiu, i aquesta és una primera fase de diagnosi. Més informació a:  https://www.lesfranqueses.cat/plalocaldesalut

Fira de Sant Ponç.

Diumenge 9 de maig. Estand d’herbes remeieres, com ha estat tradició des de la fundació de l’ACC.