PER QUÈ ENS HEM DE VACUNAR CONTRA LA COVID-19?

La vacuna contra la COVID-19 esdevé la principal solució per tal de superar aquesta pandèmia, tan devastadora, a tots nivells. Ha estat desenvolupada de manera coordinada, amb més de 250 grups d’investigació i centres de recerca.  El procés d’investigació ha estat observat amb rigorositat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i té l’aprovació de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), la qual té un paper molt important a l’hora de permetre’n el desenvolupament, la distribució i l’aplicació.

Actualment a Catalunya, disposem de la vacuna de Pfizer/ BioNTech i la Moderna/Lonza, que són molt similars ja que utilitzen l’ARN missatger basades en el genoma de la COVID-19, en concret del gen que codifica la proteïna S. Ambdues necessiten dues dosis per arribar al 94,5% d’immunitat en el cas de la de Moderna/Lonza i al 95% en el cas de la de Pfizer/ BioNTech.

Com qualsevol altra vacuna, genera anticossos a la persona a qui s’administra, per tal d’evitar que el virus desenvolupi la malaltia. Si ens vacunem, la velocitat de transmissió disminueix, així com els contagis i les morts. Per tant, dona protecció individual, però a més, conforme augmenta la proporció de persones vacunades, la transmissió del virus va sent més difícil, disminuint la seva propagació i els contagis fins a un nombre residual, és el què s’anomena immunitat col·lectiva. Aquest és l’objectiu de la vacunació poblacional i la importància recau en què ha d’esdevenir global, a tots els països del món.

Per això, la vacunació és una acció personal amb una clara repercussió cap al nostre entorn més proper i cap a la societat. Vacunar-nos és una responsabilitat col·lectiva, que impacta directament en la salut i l’economia global.

Per a més informació: http://canalsalut.gencat.cat

Dra. Montse Arumí Prat

Metgessa CAP Corró d’Avall