Per què no s’actua contra la contaminació? 

El problema de la contaminació acústica i atmosfèrica provocada per indústries pròximes a Llerona i Corró d’Avall no és nou. Ja fa temps que és un tema recurrent al Consell de Poble, però fins ara el govern municipal no s’hi ha interessat gaire: s’ha limitat a encarregar alguna sonometria i a manifestar que no té competències en contaminació atmosfèrica. Darreramentperò, han augmentat les queixes de persones afectades. 

Sabem que la contaminació té efectes sobre la salut de les persones. L’enverinament de l’aire incrementa el risc de càncer i malalties respiratòries i cardiovasculars. El soroll continuat genera alteracions del son, ansietat i danys psicosocials. 

El govern municipal ha d’actuar urgentment en favor de la salut de la població. 

 

Maria Forns 

Regidora de la SAL-CUP