Francesc Colomé: “Un municipi on viure i gaudir”

Quines són les principals línies estratègiques de l’acord?

El pacte de govern subscrit entre les dues formacions polítiques abasta 26 punts programàtics, tot i que estem treballant en un Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 que consta de més d’un centenar d’actuacions, i que presentarem a la ciutadania el proper mes d’abril.

Tots ells fan referència a diferents àmbits estratègics de gestió i tendeixen a dissenyar i desenvolupar un municipi on viure i gaudir, un municipi que avanci econòmicament, amb un entorn amable i ben connectat (ja sigui en l’àmbit urbanístic com amb la connectivitat digital), un municipi verd i sostenible (no oblidem que el 85% del territori de les Franqueses és agrícola / forestal), i tot plegat gestionat des d’una organització transparent, responsable, propera, respectuosa, proactiva, compromesa, coherent i dinàmica.

Es preveu una modificació del POUM. Amb quins objectius? Per on creixerà el municipi?

Tenim un pla general esgotat. Les Franqueses, territorialment parlant, ja no pot créixer més, però aquesta limitació xoca frontalment amb la realitat. Cada vegada tenim més persones que es venen a empadronar a les Franqueses (en padró continu ja ratllem els 20.500 habitants), i tenim algun polígon industrial pràcticament al 100% de les seves possibilitats. La modificació del POUM ha d’incloure la participació ciutadana, i ens ha de dir com vol ser les Franqueses en els propers 25 anys.

Pel què fa al creixement, en el que tots coincidim, passa fonamentalment per la connexió urbanística entre Bellavista i Corró d’Avall.

S’anuncia la retirada del sistema foto-vermell. Què ha portat al Govern a canviar d’opinió sobre aquest sistema? Per quan estarà retirat?

Hem assolit els objectius de pacificació tan a Llerona com a Corró d’Avall. Hem aconseguit reduir un 15% el trànsit en aquests punts, hem reduït substancialment la velocitat dins el nucli urbà i hem millorat la seguretat dels vianants.

La seva retirada serà progressiva. Val a dir també, que des del Consell de Poble de Llerona ens han demanat que si es retira definitivament el foto-vermell,  s’hi haurà d’implantar mesures alternatives com un radar de tram, o bé una transformació urbanística de l’entorn.

Hi haurà gratuïtat del material escolar en aquesta legislatura? I gratuïtat del transport per als majors de 65 anys en aquesta legislatura?

Si, aquest és el compromís i estem treballant per aplicar la gratuïtat del material escolar pel curs 2021.

Pel què fa a la gratuïtat del transport municipal per als majors de 65 anys empadronats al municipi, també estem treballant per tal que sigui efectiva l’any 2021.

 L’acord es manifesta en contra del 4rt Cinturó al seu pas pel municipi. Això vol dir que està a favor de la infraestructura sempre i quan no passi per les Franqueses? Si és així, per on hauria de passar?

Les Franqueses del Vallès, amb el seu Ajuntament al capdavant, sempre estarà en contra del 4t Cinturó al seu pas per les Franqueses, bàsicament, perquè trinxa tots els camps de conreu del pla de Llerona, l’espai Xarxa Natura 2000 del Parc del Falgar, i els boscos de Marata.

Personalment, no estic en contra del 4t Cinturó i de la unió de les grans ciutats com Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, però crec que el traçat adient és pel sud de Granollers, que és on hi tenim els grans equipaments, el Circuit de Catalunya i el primer gran destí turístic del país fora de Barcelona que és La Roca Village, i on ja hi passen grans vies de comunicació com l’autopista, la via interpolar i el tren d’alta velocitat.

Més enllà de requerir als bancs que posin en lloguer els habitatges buits, quines altres polítiques d’habitatge preveu el Govern?

L’Ajuntament, mitjançant un conveni signat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, disposa d’una borsa d’habitatges de lloguer assequible. Es tracta d’un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d’habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, i té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats.

A banda d’aquest conveni, les actuacions complementàries que portarem a terme seran: executar el conveni subscrit amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús d’habitatges protegits que ara estan buits, increment dels tipus impositius pels pisos buits, elaboració i aplicació del reglament per a l’ús d’habitatge d’emergència social, i l’actualització del Pla Local d’Habitatge entre d’altres.

Quines noves mesures de transparència preveu implantar el Govern?

El Pla d’Actuació Municipal preveu per aquesta legislatura l’elaboració d’un pla de comunicació interna i externa de l’Ajuntament, l’elaboració del Codi Ètic de polítics i alts càrrecs, la celebració d’audiències públiques sobre diversos temes d’interès municipal, la revisió i proposta de millora dels òrgans de participació ciutadana existents i la creació de nous, i l’actualització del portal de transparència.

Totes les mesures de l’acord es poden aplicar sense apujar impostos?

Per fer inversió no cal apujar els impostos. Ara bé, pel què fa la despesa ordinària, si que és cert que precisament ara els pressupostos de l’estat diuen que hem d’apujar un percentatge important per als sous dels treballadors, el serveis que presten les empreses concessionàries cada any s’apugen i el que està clar és que hem d’adequar els impostos com a mínim a l’increment de preus al consum que cada any es pugui produir, o buscar fórmules imaginatives d’obtenir nous ingressos.

One comment

Comments are closed.