Quan val llogar un habitatge a les Franqueses?

Llogar un habitatge a les Franqueses val, de mitjana, 610.89 €. Això és el que assenyalen les dades del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge de la Generalitat elaborades a partir del registre de fiances de lloguer que es dipositen a l’INCASÒL. Són unes dades que no podem posar en relació amb el nombre de metres quadrats d’aquests habitatges o amb la zona en què se situen, però que ens permeten fer una aproximació a l’evolució del mercat immobiliari al nostre municipi. Un mercat que va arribar al seu màxim històric l’any 2008, quan, després de diversos anys de pujada, el preu mitjà del lloguer d’un pis es va situar en 672,76 €. A partir d’aleshores, la crisi es va fer notar i els preus dels lloguers van baixar durant set anys consecutius i van acumular descensos de prop del 30 %. Alerta, però, perquè des de 2015 la situació s’ha invertit i d’aleshores ençà els preus ja han augmentat un 20 %.

Es visibilitza una dinàmica similar – però encara molt més exagerada- si ens fixem en el nombre de contractes de lloguer signats. L’any 2018 es van signar 432 contractes de lloguer a les Franqueses o el que és el mateix, es van signar 21,85 contractes per cada 1000 habitants. Una xifra que contrasta vivament amb la que es donava l’any 2005 quan tan sols es van signar 1,65 contractes de lloguer per cada mil habitants. Fins que va arribar la crisi econòmica l’opció del lloguer era molt minoritària, però tan sols en sis anys la preferència dels franquesins pel lloguer es va multiplicar per quinze. Òbviament les dificultats econòmiques de moltes famílies i la crisi hipotecària hi van tenir molt a veure.

Comparativament amb d’altres municipis de l’entorn, les Franqueses se situa en una posició intermitja pel que fa al preu del lloguer. Els habitatges són aquí lleugerament més barats que a Granollers (632,59 €) o que a Cardedeu (643,62 €), força més econòmics que a la Garriga (681,23 €) o a l’Ametlla del Vallès (950,23 €) i força més cars que a Canovelles (550,51 €).

El mercat de l’habitatge és encara un dels grans problemes de la nostra societat i malauradament les dades no ens porten a pensar que estiguem a prop de solucionar-lo. Si seguim amb la mateixa tendència, l’any vinent podríem aconseguir el rècord pel que fa als preus del lloguer.