Quina riquesa produeix les Franqueses?

Les cròniques econòmiques ens expliquen un dia rere l’altre com evoluciona el PIB del país. Si augmenta, diuen que l’economia s’expandeix i és previsible que l’ocupació augmenti. En canvi, si disminueix, tots els averanys són negatius. És probable que hi hagi més atur i que ens trobem davant d’una de les temudes “crisis”.

El PIB, el producte interior brut, ens diu quina és la riquesa que es produeix en un determinat territori i a partir d’aquí es pot endevinar, per exemple, quins són els països més poderosos del món. Però us heu preguntat mai quina és la riquesa que es produeix a les Franqueses? L’any 2015 -l’últim del qual disposem de dades- el nostre municipi va generar un PIB per valor de 649 milions d’euros i ocupàvem el lloc 39 de la província, tot just per davant de Sant Quirze del Vallès i per darrere de Montornès del Vallès. A nivell comarcal, ocupàvem el cinquè lloc, en una classificació encapçalada per Granollers, Mollet i Parets del Vallès.

Òbviament el volum del PIB depèn del teixit productiu de cada municipi i les Franqueses, amb una important indústria, compleix molts dels requisits per a ser un dels principals generadors de riquesa de la comarca. Tanmateix, si posem les dades de producció en relació a la població total de cada municipi, veurem que hi ha altres poblacions del nostre entorn molt més intensives pel que fa a activitat econòmica. Així, de mitjana, cada franquesí va generar un PIB de 33.600 € en un any, però en canvi un ciutadà de Parets va generar 65.300 € anuals i un de Cardedeu 17.500 €.

Les Franqueses produeix ara 5 vegades més que fa 25 anys. I això malgrat els efectes de la crisi dels darrers anys. En efecte,  la crisi es va deixar notar de manera particular els anys 2009 i entre els anys 2012 i 2014, quan el PIB va veure’s reduït en percentatges que van arribar al 7 % anual. A partir d’aquest moment, la tendència sembla que clarament s’ha invertit i tornem a créixer.  Fins quan? Això és molt més difícil de preveure…