A les Franqueses hi ha poques botigues?

Segurament si preguntéssim als veïns del municipi què troben a faltar a les Franqueses, molts dirien que botigues. La percepció que disposem de pocs espais comercials està molt estesa i  no són pocs els veïns que es desplacen a Granollers o a d’altres municipis del voltant quan han de fer les seves compres. Tanmateix les dades no semblen confirmar aquesta creença popular, o com a mínim la matisa d’una manera notable. I és que d’acord amb les dades del cadastre,  en l’actualitat al nostre municipi hi ha 721 locals dedicats a l’ús comercial; o dit d’una altra manera 3,71 botigues per cada 100 habitants. Evidentment són moltes menys que a Granollers,  on la xifra arriba a les 4,82,  o Canovelles (4,66), però supera àmpliament d’altres municipis del nostre entorn com la Garriga, l’Ametlla o la Roca.

clar que la majoria de locals de les Franqueses no són botigues. Prop de quatre de cada deu dels espais del municipi tenen una funció residencial, és a dir, són habitatges. Es tracta, però d’una xifra lleugerament més baixa que a d’altres poblacions de la comarca. A la Garriga, per exemple, el nombre d’habitatges supera el 42 % i a Granollers, el 41,38 %. A les Franqueses, però, també destaquem pel nombre de locals destinats a magatzem. N’hi ha més de 23 per cada 100 habitants. Però si en alguna cosa som campions és en locals industrials. L’any 2016 en teníem 850 -4,38 per cada 100 habitants-, i cap municipi del nostre entorn s’acostava ni de lluny a aquesta xifres; un indicador de la importància de les Franqueses com a pol d’activitat econòmica en el conjunt del municipi.

Les estadístiques oficials també assenyalen l’existència de locals destinats a molts altres usos de caire més minoritari. L’any 2016, al nostre municipi es comptabilitzaven, entre d’altres, 45 espais dedicats a l’ús esportiu, 14 a ús cultural, 39 oficines o 8 edificis religiosos. En canvi, teníem tan sols 2 espais per a usos sanitaris i cap dedicat a fer-hi espectacles. Així doncs, us podeu queixar que a les Franqueses hi falten espectacles, però botigues, no!