Voluntaris desconeguts 

La tasca dels voluntaris no sempre està ben identificada. Quan parlem de voluntariat tothom pensa en les organitzacions benèfiques, grans o petites, que s’anuncien als mitjans o que es coneixen a través de petits actes solidaris que organitzen per a determinats sectors de la societat. El que la gent no tenim assumit encara, és que hi ha altres tipus de voluntariat, no tan conegut ni reconegut, com poden ser les comissions de festa major.  

En aquest municipi, les festes majors les organitzen grups de voluntaris que durant tot l’any estan pendents de buscar idees, actes, espectacles i activitats que puguin agradar a tota la seva població i que siguin econòmics, tant per als assistents com per a l’organització.  

Fora bo que, ara que comença la temporada de celebracions veïnals, tots ho tinguéssim present. Les persones que treballen perquè passem uns dies festius alegres i distrets, no tenen pas cap obligació d’estar al nostre servei; ho fan per vocació, altruistament, perdent hores de son i d’estar amb les seves famílies. No estaria de més agrair-los-ho i ajudar-los en la seva tasca. 

 Joan Anton Guillen