Les espècies invasores

Segons estudis recents, a Catalunya hi ha un total de 1.235 espècies exòtiques (any 2020). El 14% d’aquestes espècies són invasores i provoquen impactes considerables en els ecosistemes naturals, a d’altres espècies o a les activitats humanes. A més a més, com que Catalunya té molta diversitat d’hàbitats i població (degut a la seva localització) fa que aquest problema sigui més important que en altres llocs.

Però què vol dir que una espècie sigui autòctona, al·lòctona o invasora? Les espècies autòctones d’un lloc són el conjunt d’espècies vegetals i animals que són del lloc on viuen i que hi estan totalment adaptades. S’hi reprodueixen, depenen del clima, de la vegetació, etc… del lloc on viuen. ​

Les espècies exòtiques o al·lòctones són les que estan fora de la seva àrea de distribució natural. Algunes d’aquestes espècies exòtiques que s’han introduït al territori tenen la capacitat de sobreviure, reproduir-se i escampar-se pels ambients naturals i  poden produir impactes considerables en els ecosistemes naturals, a d’altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques. Aquestes són les que anomenem espècies exòtiques invasores. 

Per sort, no totes les espècies exòtiques són invasores, i només una petita quantitat de les que arriben al nostre territori poden escampar-se i sobreviure als nostres ambients naturals. Alguns exemples d’aquestes espècies exòtiques invasores són: el visó americà, les cotorres argentines, les tortugues de Florida, el mosquit tigre, el cranc americà o el cargol poma.

La introducció de les espècies exòtiques pot ser de forma voluntària o involuntària.​ Voluntàriament, perquè s’han portat a Catalunya com animal de companyia (per exemple, la tortuga de Florida) o el visó americà, que es va escapar d’algunes granges de pell durant els anys vuitanta. Involuntàriament, perquè han arribat al nostre territori enganxats a les embarcacions sense adonar-nos-en, com és el cas del musclo zebrat.

Així doncs, les espècies invasores poden produir impactes ecològics com ara la pèrdua de la biodiversitat, perquè fan desaparèixer espècies pròpies del territori, els transmeten malalties, competeixen pel menjar o se’ls mengen; impactes socioeconòmics com ara les pèrdues en collites; o impactes socials com ara la transmissió de malalties o al·lèrgies.

I què podem fer nosaltres per evitar l’impacte de les espècies invasores? Aquí en teniu alguns exemples:

  • Si tenim un jardí i volem plantar alguna planta, informar-nos bé de quines espècies podrien suposar un risc.​
  • Si volem una mascota, ser responsables i no deixar-la lliure a la natura.​
  • Comprar els animals de companyia en botigues degudament certificades, mai en parades de mercat, festes o per internet, i demanar el certificat d’origen.​
  • Si t’agrada pescar, netejar bé el teu equipament per tal d’evitar dispersar larves invasores. ​
  • En cas de sortir a navegar, informar-te del millor mètode de neteja d’embarcacions, doncs aquest és un altre dels mitjans pels quals s’introdueixen espècies alienes als nostres litorals, rius i llacs.

Per a saber-ne més, consulteu https://mediambient.gencat.cat. I si voleu ajudar a localitzar espècies invasores, baixeu-vos l’App IASTracker (Google Play).

Olga Alcaide (biòloga)

 

Foto: Visó americà (Neovison vison)

Font: Wikimedia commons