Quin va ser l’impacte real de la primera onada de la pandèmia?

Gairebé dos anys després de l’inici de la pandèmia,  ara ja podem accedir a les dades de mortalitat de l’any 2020. Unes dades que, desagregades a nivell local, ens permeten saber quin va ser l’impacte en termes de mortalitat de la primera onada de la Covid-19.

Les xifres ens assenyalen que, a nivell català, l’any 2020 moriren 15.000 persones més que no pas l’any anterior. Unes dades que signifiquen un increment de la mortalitat que es situa al voltant del 23,6 %. Òbviament no es pot assegurar amb certesa que totes aquestes morts es degueren a la covid-19, però és probable que moltes d’elles hi estiguessin relacionades. Fa feredat pensar en quin hauria pogut ser l’escenari si no s’haguessin pres les mesures de contenció que es van adoptar en aquell moment. Unes mesures dures, però que sens dubte van ajudar a salvar milers de vides.

Als municipis del nostre entorn, la situació va ser igualment dramàtica. Destaca, per sobre de tots, Canovelles, on el nombre de morts s’incrementà en un 72 %. També el cas de l’Ametlla, amb un augment de la mortalitat del 58 % o la Garriga, amb pràcticament un 50 % més de morts. Una dinàmica que es va repetir a la gran majoria de pobles i comarques del nostre país.

I a les Franqueses? Què va passar al nostre municipi? Doncs d’acord amb les dades que facilita l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la situació fou la inversa. A les Franqueses, la mortalitat es reduí en prop d’un 5%. Un dels pocs municipis de Catalunya on s’ha donat una circumstància similar.

Garbuix ha preguntat als responsables de l’IDESCAT per aquestes xifres. L’explicació que ens donen ens situa, però, davant de noves preguntes. I és que l’any 2019 -anterior a l’inici de la pandèmia- a les Franqueses hi hagué un sorprenent increment del 25 % de morts. Així, si en el període 2010-2018 morien cada any 116 persones al nostre municipi, l’any 2019 aquesta xifra arribà a les 152. I l’any 2020 a les 146.

Per tant, malauradament les Franqueses no es va lliurar de l’efecte de la pandèmia, però aquest va quedar camuflat en termes numèrics perquè l’any anterior les xifres ja havien estat molt dolentes, sense que en aquest cas hi tingués res a veure la covid-19.